Správná řešení úkolů

V této sekci naleznete správná řešení speciálních úkolů.

Úkoly pro školní rok 2013/2014

Úkol číslo 2/08 (44. Týden) 28. Říjen

papin1

 

Tento technický prostředek slouží k rozfoukání kouře. Hasiči se tak mohou lépe orientovat v hořícím domě. Taky jí hasiči používají na to, aby odvětrali hořící místnost od horkého černého kouře a zpomalili tak požár.
Tomuto technickému prostředku se říká „Přetlaková ventilace“.

Úkol číslo 2/07 (42. Týden) 14. Říjen

Správná odpověď:

Při požáru je v místnosti velké horko a mnoho černého horkého kouře, který se tlačí ke stropu místnosti. Proto se hasiči pohybují blízko podlahy, kde není tak vysoká teplota a není tam i tolik hustého černého kouře.

V silně zakouřené místnosti (kdy hasič nevidí ani na svou ruku) používají hasiči hadici jako vodítko pro bezpečný odchod z hořící místnosti do bezpečí. Kdyby se jí hasiči nedrželi, mohli by se v kouři ztratit, nenašli by východ, došel by jim vzduch v dýchacím přístroji a mohli by se udusit.

Úkol číslo 2/06 (41. Týden) 7. Říjen

První pomoc:

  • Uklidni uštknutého kamaráda a zajisti jeho absolutní tělesný klid
  • Vydezinfikuj a sterilně přikryj místo kousnutí
  • Uštknutou končetinu obvaž elastickým obinadlem od rány k tělu
  • Končetinu se pokus znehybnit a chladit
  • Informuj rodiče nebo vedoucí, uštknutého dopravte k lékaři nebo volejte záchrannou službu – tel. 155 nebo 112
  • Ránu nemačkej, nerozřezávej, nevypaluj ani nevysávej ústy (případně jen speciální odsávačkou hadího jedu), končetinu nezaškrcuj!

Úkol číslo 2/05 (40. Týden) 30. Září

Jedná se o rozdělovač, který ukončuje dopravní vedení „B“ a je možné na něj napojit až tři útočné proudy „C“.

rozdělovač

Úkol číslo 2/04 (39. Týden) 23. Září

Nejdříve musíme provést evakuaci zvířat nacházejících se v budově. Ještě předtím však musíme kontaktovat personál pracující se zvířaty a zjistit o jaké zvířata jde, kolik jich tam je, jakým způsobem je nejlépe vyvézt ven, tak aby je hasiči neporanili a zároveň aby vystrašená zvířata neporanila hasiče. Také je důležité zajistit náhradní místo, kde evakuovaná zvířata odvedeme, jinak by nám pobíhala všude možně a komplikovala by tak práci hasičů.

Úkol číslo 2/03 (38. Týden) 16. Září

Jestliže si změříme tep, zjistíme, kolikrát za minutu nám srdíčko zatluče. Srdíčko v těle funguje jak vodní pumpa. Stahuje se a roztahuje a tím tlačí krev do všech částí těla, které si z krve berou kyslík a živiny.  To zaručuje správnou funkci mozku, orgánů, svalů a dalších částí lidského těla.

Úkol číslo 2/02 (37. Týden) 9. Září

Jsou to zvedací vaky, které slouží ke zvedání velmi těžkých břemen. Uzvednou i několik desítek tun, díky stlačenému vzduchu, kterým se vaky napustí.

Zvedací vaky2Zvedací vaky3

Úkol číslo 2/01 (36. Týden) 2. Září

Správná odpověď:

Vlak není automobil, proto se při natahování požární hadice postupuje jinak než na silnici. Rozložení hadice je možné provést několika způsoby.

1)      Jestliže je poblíž most nebo kanálová roura procházející přes koleje, protáhne se hadice pod mostem nebo skrz rouru.

2)      Hasiči podkopou část kolejí a protáhnou hadici přímo pod kolejnicemi.

3)      Jestliže je poblíž nějaké místo vyšší než je výška vlaku nebo máme-li k dispozici výškovou techniku (automobilový žebřík, plošina), vedeme hadicové vedení nad vlakem.

 

Úkoly pro školní rok 2012/2013

Úkol číslo 10:

Po příjezdu na místo požáru nebo nehody se provádí „PRŮZKUM“

U požáru: Kde všude hoří, co hoří, jsou ohroženi lidé nebo zvířata?. Podle těchto informací rozhodne velitel zásahu kdo bude a kde bude hasit požár, kdo půjde zachraňovat lidi a zvířata, kdo a odkud bude dovážet vodu pro hašení a mnoho dalších věcí. Velitel zásahu sleduje celý zásah a podle změny (začalo hořet v jiné místnosti nebo se změnil kouř a valí se jiným směrem) určí přesun hasičů tam kde je to zrovna nutné.

U autonehody: Kolik aut se nabouralo, co auta převážela, kolik je zraněných, uniká z aut benzín nebo olej, je nutné někoho vyprošťovat? Podle těchto informací rozhodne velitel zásahu kdo bude vyprošťovat zaklíněné, kdo bude ošetřovat zraněné, kdo bude ucpávat nádrže s benzínem, atd.. Velitel zásahu opět sleduje celý zásah a podle změny (začal hořet rozlitý benzín, nějaký automobil nebo se auta sama pohnula) určí přesun hasičů tam kde je to zrovna nutné. Před započetím záchrany osob je nutné podložit auta a zajistit je tak, aby se dále nehýbala, dále je třeba nachystat si hasící přístroje (pěnový, práškový, vodní), kdyby začalo hořet nějaké auto nebo vytékající benzín.

Úkol číslo 9:

Hasiči se opravdu neflákají. Každý den má svůj pevně stanovený režim, který je v celé České republice stejný. V následujících větách vám zkusím nastínit průběh mé služby na hasičské stanici v Olomouci.

Na stanici musím přijet asi v 6:30. V 6:45 je příprava na předáni směny, což pro mě znamená, že už musím být oblečen do pracovního stejnokroje (mundůru) a musím si jít do šaten pro výstroj potřebnou k zásahu (Přilba, rukavice, zásahové oblečení, zásahové boty, atd..).  Zásahové věci z šatny si obléknu a čekám na nástup který proběhne přesně v 7:00. Hasiči sloužící na předchozí směně odejdou a Velitel naší směny určí mé zařazení (na kterém budu voze). Poté si svléknu zásahové oblečení a přichystám si ho k požárnímu autu na které jsem byl přidělen. Od 7:00 do 8:00 probíhá kontrola vysílaček, techniky a veškerého vybavení. Od 8:00 do 8:30 jdu snídat. Pak nastává program podle denního plánu (cvičení, údržba techniky, dýchacích přístrojů a dalšího vybavení). Od 11:30 do 12:00 jdu poobědvat.  Po obědě následuje zhruba hodinové teoretické školení na učebně. Po školení se všichni vracíme ke své dopolední práci. Zhruba od 16:00 začíná fyzická příprava, při které jdu běhat a pak posilovat nebo se hrají kolektivní míčové sporty. Zhruba v 19:30 jdu odpočívat.  Ve 22:00 je večerka, kdy já i mí kolegové jdeme spát. Ještě před večerkou se vytírají chodby, umývají zrcadla a umyvadla a uklízí se kuchyně. V noci hasiči spí a drží takzvanou pohotovost. V 6:00 je ohlášen budíček a v 6:45 je ohlášena „Příprava na předání směny“, to znamená, že jdu do garáží a odnesu si zásahové oblečení do šatny. V 7:00 je nástup, čímž mi skončila směna a jdu domů.

V pátek a v sobotu se dopoledne myjí všechny automobily jak z venku, tak zevnitř (technické prostředky, kabina a okna). V neděli se dělá generální úklid ložnic, koupelny, kuchyně, odpočinkové místnosti atd..

Úkol číslo 8:

Správně jste mi odpovídali, že se rozdělovač a spojky zasypávají v zimě sněhem, protože by mohly zamrznout. Voda v hadicích a rozdělovači zamrzne pouze když se zastaví. Voda přestane protékat a začne zamrzat. Proto je třeba v hadicích udržovat alespoň malý průtok vody.

Dalším důvodem je to, že při velkých mrazech jsou spojky hadic, rozdělovač a další podobné technické prostředky velmi křehké a mohou prasknout.

V obou případech funguje sníh jako izolace (stejné jako kdybyste si oblékli v zimě svetr). Oddělí se tak kovové části od chladného vzduchu.

Úkol číslo 7:

Jedná se o vodní nádrž požárního automobilu. Na obrázcích můžete vidět nádrž na vodu, potrubní rozvody spojující nádrž s čerpadlem a s výtlačnými hrdly, čerpadlo a ovládací panel kohoutů, čerpadla a vývěvy.

Úkol číslo 6:

Jedná se o dýchací přístroj, který se skládá z nosiče (1), na kterém je upevněná tlaková láhev (2) se stlačeným vzduchem (!!!Nikoliv s kyslíkem!!!). Z nosiče jsou pak vyvedeny tlakové hadičky, které spojují tlakovou láhev s manometrem (4) (ukazuje množství vzduchu v láhvi) a s celoobličejovou maskou (3). Přístroj je přetlakový, což znamená, že při vzniku jakékoliv netěsnosti mezi mezi maskou a obličejem začne vzduch unikat z masky ven a jedovatý kouř se tak nedostane dovnitř masky.

Dýchací přístroje hasičům umožňují zasahovat v nedýchatelném a zamořeném prostředí.

Úkol číslo 5:

Jedná se o letištní speciál jménem „Panther“ od firmy Rosenbauer. Další takový automobil lze spatřit na letišti Václava Havla v Praze.

Tyto automobily jsou velmi rychlé (max. rychlost až 130 km/h) a mají velkou zásobu vody (cca 13 000 litrů) a pěnidla (1 800 litrů). Jejich  výjimečnost spočívá ve vysoké automatizaci, která strojníkovi dovoluje hasit požár letadla přímo z kabiny pomocí pákového ovládače a to buď monitorem umístěným na střeše, monitorem umístěným v předu na nárazníku nebo oběma současně. Vše tedy zvládne ovládat pouze jeden člověk.

Úkol číslo 4:

Některé z vás musím zklamat. Nejedná se totiž o mimozemšťany, ale o hasiče, kteří na sobě mají oblečené ochranné protichemické obleky a na snímcích provádějí dekontaminaci. To znamená, že ze sebe smývají nebezpečnou chemickou látku, se kterou přišli při zásahu do styku.

Hasiči dnes zasahují u mnoha nehod s nebezpečnými chemickými látkami. Tyto látky mohou člověka, při styku s jeho kůží, zranit nebo dokonce zabít. Ochranné protichemické obleky chrání hasiče právě před těmito látkami.

Úkol číslo 3:

Úkol č. 3 byl vcelku jednoduchý. Díky tomuto úkolu jste si měli uvědomit, že existuje více druhů hasičů. Zkratka JPO znamená Jednotka požární ochrany. Celkově máme v ČR šest druhů JPO.

Chtěl jsem po vás, abyste mi napsali že existuje šest druhů jednotek požární ochrany a co který druh znamená (Profesionální, poloprofesionální, dobrovolní, profesionální podnikoví, dobrovolní, dobrovolní podnikoví).

Pouze pro vysvětlení vám zde blíže popíšu všech šest kategorií:

JPO I   – profesionální hasiči;

(Jsou to lidé, jejichž denní pracovní náplní jsou různá školení, cvičení a fyzická příprava. Celý jeden den žijí na stanici a při vyhlášení poplachu zanechávají všech činností které právě provádí, sedají do aut a vyjíždějí. Profesionální hasiči musejí vyjet do 2 minut.)

JPO II – poloprofesionální hasiči;

(Jednotka se skládá z dobrovolných hasičů. Někteří hasiči drží na hasičárně službu a když zazní poplach, připraví vše potřebné k výjezdu a čekají na další hasiče, kteří jsou v práci nebo doma. Pak všichni vyjíždějí. Protože, hasiči kteří mají službu, vše nachystají před příchodem ostatních hasičů, mohou vyjet dříve než jednotky dobrovolných hasičů. Celá jednotka musí vyjet z hasičárny do 5 minut.)

JPO III – dobrovolní hasiči;

(Jednotka se skládá pouze z dobrovolných hasičů, kteří při vyhlášení poplachu do hasičárny dojedou z práce nebo z domova. Hasiči se pak musí převléci a také nachystat vše potřebné. Jednotka musí vyjet do 10 minut.)

JPO IV – profesionální hasiči v podnicích;

(Některé velké podniky, jako jsou například automobilky, elektrárny, velká skladiště různě nebezpečných látek, železnice a další, musí mít své hasiče. Jakmile se v podniku stane nějaká nehoda (únik nebezpečné látky, požár, atd.), vyřeší ji právě tito hasiči.)

JPO V – dobrovolní hasiči;

(Jedná se o ty samé hasiče jako v JPO III. Jednotka však zasahuje pouze ve své obci. Do této skupiny patří i naše jednotka SDH Krásná. V praxi to znamená, že nás povolávají v případě, když se něco přihodí kdekoliv na Krásné.)

JPO VI – dobrovolní hasiči v podnicích;

(Jedná se o podobné hasiče jako v JPO IV, s tím rozdílem, že jsou všichni dobrovolní hasiči zaměstnanci a pracují v podniku na různých místech. Při vyhlášení poplachu se z normálních zaměstnanců stávají hasiči a vyjíždějí k události.)

Snad vám z mého výkladu je vše jasné a máte tak větší přehled o hasičích.

Úkol číslo 2:

Správné řešení křížovky. Tajenka zní: POMÁHEJ_VŽDY_DRUHÝM.

Úkol číslo 1:

V tomto úkolu jsem po vás chtěl přibližně tyto věci:

Z levého horního rohu obrázku se dalo vyčíst označení automobilu (CAS 20 – S2R).

Z tohoto označení se dá vyčíst, že se jedná o cisternovou automobilovou stříkačku (CAS), která má čerpadlo s průtokem vody 2000 litrů za minutu (20). První písmeno za pomlčkou označuje přibližnou hmotnost automobilu. V našem případě se jedná o těžké auto s hmotností nad 14 tun (S). Číslo mezi písmeny znamená, do jakého terénu lze cisternu použít. Dělí se na kategorie: 1 (Silniční -na zpevněné cesty měst a obcí), 2 (Smíšené – do lehkého terénu a  na nezpevněné cesty), 3 (Terénní). Poslední písmeno značí vybavení, které se v autě nachází. Konkretně „R“ znamená, že má automobil redukovanou výbavu.

Na internetu jde nalézt celé označení (CAS 20/3400/210 – S2R), ze kterého zjistíme, že si sebou  cisterna vozí v nádrži 3400 litrů vody a 210 litrů pěnidla.

Na obrázku je také viditelné označení PRK-741, ze kterého lze dohledat, že se jedná o nákladní automobil značky Tatra.

Nyní můžete vidět celý obrázek. Je to tapeta na plochu počítače. Kdyby někdo chtěl, můžu mu jí poslat ve velkém rozlišení.