Výkonný výbor SDH

starosta: Stanislav Foldyna
místostarosta: Dana Nalepová
hospodář: Anna Foldynová
preventista: Eduard Gúth
jednatel: Hana Sabelová
velitel: Jiří Guziur       
člen výboru (strojník): Václav Korbáš
sportovní referent: Jiří Škapa ml.
kronikář: Dana Nalepová
vedoucí mládeže: Lenka Guziurová
Revizní komise:
člen revizní komise: Jiří Šigut
                                    Irena Škapová
                                    Antonín Tulach