Komíny – normy

             Od nového roku vyšla nová vyhláška o čištění, kontrole a                                                        revizi spalinové cesty

34

VYHLÁŠKA

ze dne 22. ledna 2016

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 101 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., k provedení § 44 odst. 3, § 45 odst. 2 a § 47 odst. 3. zákona:

Jedná se o výhlášku 34\2016 Sb kterou jsi můžete přečíst nebo stáhnout na stránkách www.zakonyprolidi.cz                                                             134831183923   JB410727_NO_TEXT