Pan Jiří Šigut byl oceněn titulem Zasloužilý hasič

Dvacátý šestý říjen roku 2021 byl pro nás zasvěcené dnem významným. Do Přibyslavi na Vysočině do Centra hasičského hnutí byli pozváni významní členové hasičstva. Mezi nimi i náš čestný starosta pan Jiří Šigut.

Osobně se slavnostních okamžiků nemohl zúčastnit. Proto jsme mu vyznamenání slavnostně předali u nás v hasičárně.

Pan Jiří Šigut se narodil v rodině zakládajícího člena našeho sboru. Do řad hasičstva vstoupil již ve svých dvaceti létech, což nebývalo v těch dobách příliš zvykem. Ale rodová tradice se ctí. V případě pana Šiguta toto pravidlo platí i pro další generace.

Pan Jiří Šigut byl od roku 1968 velitelem sboru. Jeho stopu ale nalézáme ve všech oblastech činnosti sboru. Věnuje se nejen samotnému vedení výjezdové jednotky. Svůj um a schopnosti využívá i při údržbě technického zázemí sboru. Pomáhá při údržbě a opravách hasičského auta, hasičské výstroje i výzbroje, hasičské zbrojnice. Patří k nejaktivnějším při stavbě hasičského výletiště, které dodnes používáme pro kulturní i sportovní potřeby sboru i obce.

Ale vraťme se k funkci velitele. Vraťme se k úžasné a úspěšné historii sboru v požárním sportu. Společný jmenovatel – Jiří Šigut. Samozřejmě nebyl sám. Takových nadšenců bylo a je ve sboru více. Na úspěších má zásluhu nejen svou osobní účastí, ale i jako zkušený trenér a poradce. V roce 1975 se někdo z chlapů rozhlídl a vymyslel i družstvo žen. A to jsme se ještě nezmínili o času a úsilí, které v průběhu let věnoval našim úspěšným mladým hasičům.

V roce 1982 byl pan Jiří Šigut zvolen starostou SDH Krásná-Mohelnice. Ani poté, co na vlastní žádost po dlouhých 32 letech na začátku roku 2015 z funkce starosty sboru odstoupil, neodešel do ústraní. Je stále aktivní v každodenním fungování sboru. Výkonný výbor SDH Krásná-Mohelnice využil možnost a jako výraz ocenění zásluh jmenoval pana Jiřího Šiguta čestným starostou sboru.

Toto všechno a ještě mnohem více si spoluobčané můžou přečíst v regionálním tisku i Krásenské poště. Chybí tam ale jedna podstatná věc – poděkování jeho manželce paní Božence Šigutové. I tady platí – za vším hledej ženu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.